Премини към съдържанието | премини към навигация | This site in: English | Български

hotel ribarska
harbour view in early morning
tsarevo fishing boat

За уебсайта

Този уебсайт принадлежи на Хотел Рибарска Среща. Целта му е да бъде достъпен до всеки и в двата визуални браузъра и text-only браузъра. Остава съдържателен и без снимките.

Сайтът е създаден по W3C стандарти и използва CSS изуално оформление. Сайтът има валиден HTML и CSS. Тестван е във всички големи търсачки( вкл. Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape Navigator, Opera, и Safari) и на някои операционни системи (вкл. Windows XP, Windows Vista, и Linux).

Уебсайтът е създаден и изработен от Webbdesigned. Webbdesigned е специализиран в професионален уеб дизайн на малки фирми.

© Рибарска Среща г.© | За уебсайта